TORSDAGSKLUBB

Torsdager kl 17.15-19.45 legger vi til rette for gode opplevelser i landbruk og friluftsliv for ungdom mellom 9 og 18 år.

Pris per gang kr 100,- hvis du melder på hele perioden og 200,- for enkeltgang (innkludert moms)

Vi er mye på gården og kulturlandskapet, men har også turer og friluftsaktiviteter i nærområdet.

Liker du å være aktiv i friluft, stelle dyr, ta nye utfordringer, trives rundt bålet, og å finne på lek og sprell utendørsi lag med andre, kan dette være noe for deg

Flere bilder under "Fotoalbum" "Torsdagsklubb"

Vi starter opp denne sesongen torsdag 9.mars 2017. fortløpende påmelding så lenge det er plass.