Slåtta og hesjing :)

Vi hesjer, og lager tørrhøy. Det er en tradisjonell måte å lae godt vinterfor. Vi ønsker å holde tradisjonen i hevd, videreformidle arbeidsmetoden og alt det sosiale og trivelige rundt dugnaden og fellesskapet på slåttmarka. Vi hesjer passelig mye, sånn at det forblir en trivelig årlig tradisjon. Og det er tid og rom for gode opplevelser, møte med dyr, lek og aktivitet. Ønsker du å være med neste år, er du hjertelig velkommen :)