Vi har ca 20-30 høner og haner ofte har vi kyllinger også. Vi ruger ut kyllinger for salg.

Stort sett alle hønene vi har er forsjellige. Vi har også noen dvergsilkehøner. Våre dvergsilkehøner har dusker på hodet. Vi får ca. 8-16 egg hver dag. Nå er det to høner som har kjyllinger og to som ruger.