• sauene er kommet heim fra fjellet

  • kvitsauene er inne, og snart alle er klippet

Vi har norsk kvit sau og Steinaldersau. Noen av sauene er inne i sauestakken i fjøsen om vinteren. Norsk kvit sau lammer inne om våren og så er de ute på beite helt til vinteren kommer. Om sommeren går de i utmarka. Sauene våre er ganske tamme og fortrolige med folk. Noen har vokst opp som flaskelam.

Steinaldersauene er ute hele året. De har et sauhus de kan gå inn og ut av som de selv ønsker. De har også skog der de kan søke ly. Steinaldersauene lammer ute. Mange av dem velger å lamme i sauhuset.

Hvert år bruker vi å få flaskelam fra andre gårder. De har av ulike grunner, ikke en sauemamma som passer på dem og mater dem. derfor passer vi på dem og mater dem med flaske. Etterhvert spiser de også gress og sauemat. Disse lammene blir veldig tamme.