30. okt, 2016

Torsdagsklubb

        

 Aktivitet i landbruk og friluftsliv

for ungdom i alder 4.klasse-vgs

på Solbakken 4h-gård

torsdager kl 17.15-19.45

Vi bruker gården, kulturlandskap, fjæra, skog, fjell og fjord til arena for gårdsaktiviteter og friluftslivsaktiviteter. Alt foregår ute.

Meld deg på en eller fler torsdager fram til juleferien 2016

Få plasser!  Kr 60,-per gang for påmeldte til hele perioden,

kr 110,-for enkeltganger.

Påmelding og spørsmål til Ingeborg Lyng, 97421426 ingedani@online.no

         

Arrangeres av Polarsirkelen friluftsråd og Solbakken 4h-gård

i samarbeid med Nesna mottak