30. okt, 2016

Fritidsgård

   

Aktivitet og opplevelser

i landbruk og friluftsliv

Solbakken 4h-gård

torsdager kl 12.15-16.00

Vi henter på skola.

for barn, 1.-3.klassinger

Vi er på gården, i fjæra, i skogen, og i nærområdet. Leker, steller dyrene og driver med gårdsaktiviteter og friluftslivsaktiviteter utfra årstiden. Alt foregår ute.

Her bor sauer, høner, kaniner, hester og katt.

Meld deg på torsdager fram til juleferien. Få plasser.

Kr 70,- per gang for de som melder seg på hele perioden, 120,- for enkelt-gang. (inkludert moms)

Påmelding og spørsmål til Ingeborg Lyng, 97421426 ingedani@online.no

   

Arrangeres av Solbakken 4h-gård, med støtte fra UDI