Vi vil bidra til gode opplevelser i landbruk og friluftsliv. Tilbud til alle enkeltpersoner, grupper, familier, venner, turister osv. Kan bestilles fortløpende. Vi følger årssyklusen på gården.

Aktivitetsmulighetene er mange. Det kan for eksempel være Delta i fjøsstell, hilse på dyrene på gården, hoppe i høyet, ake i bakken, oppleve kyllingklekking, samle egg, lage mat med egg og annet fra gården, mat på bål, hesje høy, lek i kalvhagen naturlekeplass, krabbeleiting, fjereaktivitet, fiske, bade, ro, ri, kose med kanin, karde ull og mye mye mer.