Her er det noen oppgaver/spill som du kan prøve å løse. Lykke til!