Tilbud til blant annet skole og barnehage, og ellers barn og voksne i alle aldre. Enkelt personer/elever og grupper.

Vi driver med læring gjennom å forske, erfare, oppleve, leke og gjøre. Vi lærer blant annet om dyrking,høsting og matlaging. Kortreist mat. Biologisk mangfold. Dyrestell og nærhet til dyr. Matproduksjon. Bærekraft. Økologiske sammenhenger. Tradisjonelle arbeidsmetoder som f.eks karding og spinning, hesjing rullesying, garnfiske, sliping med slipstein osv. og vi kan ri, ro og mye mer.

Vi følger årssyklusen på gården. Det kan være enkeltbesøk eller lengre opplegg. Kan lage undervisningsopplegg i samarbeid med bestiller om ønskelig.

Pris etter avtale.

Egenprodusert -kortreist mat

Prosjekt sammen med 5./6. klasse Nesna skole 2016, med støtte fra miljødirektoratet.

Vi vil gjennom opplegget prøve ut matproduksjon i praksis. Utforske sammenhengen mellom gjødsel, jordsmonn, næring og vekstforhold ved å prøve ut ulike typer gjødsel, plante og så grønnsaker, urter og potet og høste til egen matlaging. Vi skal også bruke egg fra hønehuset og plukke bær.

Elevene sykler til og fra gården, og i tillegg bruker vi dagene til gode opplevelser, lek og samhandling. Friluftsliv og dyr på gården og i klturlandskapet.